หน้าหลัก > รู้จักฮีโน่ > รางวัลและมาตรฐานสากล

       ท่ามกลางความเชี่ยวกรากของกระแสโลกาภิวัฒน์ การปฏิวัติทางเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ทำให้ระบบนิเวศวิทยา เสียความสมดุล ฮีโน่ใส่ใจปัญหานี้มาโดยตลอดและมุ่งมั่นที่จะสรรค์สร้างโลกนี้ให้ดีกว่าเดิมสำหรับอนุชนรุ่นหลัง โดยการนำ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อาทิ การลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ นำมาใช้ ในการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนประกอบ และระบบการจัดการสำนักงาน พร้อมกันนั้น ฮีโน่ยังได้ปลูกผังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ของพนักงานทุกระดับอย่างสม่ำเสมออีกด้วย ฮีโน่นำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 4001 เข้ามาในทุกสายงานจนได้รับ ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2544 โดย AJA Registrars Ltd. นับเป็นบริษัทเครือข่าย ของฮีโน่มอเตอร์สญี่ปุ่นแห่งแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของฮีโน่ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า และเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

   
       รถยนต์ฮีโน่ทุกคัน ได้รับการผลิตประกอบจากโรงงานที่ทันสมัย ด้วยเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดจากบริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ด้วยขั้นตอน และกระบวนการในการผลิตที่มีมาตรฐาน ได้รับการยอรับในระดับสากล ฮีโน่จึงเป็นผู้ผลิตรถยนต์บรรทุกและรถยนต์โดยสารรายแรกของประเทศที่ได้รับมอบ ประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ หรือ ISO 9001 จาก Bureau Veritas Quality International (BVQI) และด้วยมาตรฐานระดับสากลของฮีโน่ ช่วยสร้างการ ยอมรับจากนานาประเทศ ทำให้เราได้มีส่วนช่วยนำเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยในฐานะผู้ส่งออกอีกด้วย
 • หน้าหลัก
 • ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • วิสัยทัศน์
 • ธุรกิจของเรา
 •  
 • วารสาร
 • Thai Hino Style
 • ผลิตภัณฑ์รถบรรทุก
 • ร่วมงานกับเรา

 • ประวัติบริษัท
 • ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วน
 • ตำแหน่งงานว่าง
 • คณะผู้บริหาร
 •  
 • สมัครงาน
 • รางวัลและมาตรฐานสากล
 •  
 • เงินเดือนและสวัสดิการ
 • สาขา
 •