หน้าหลัก > รู้จักฮีโน่ > Thai Hino Style

      THAI HINO STYLE ฉบับนี้เป็นเสมือนคัมภีร์ หรือเข็มทิศในการปฏิบัติงานของคนไทยฮีโน่ทุกคน ยามใดที่เราสับสน หรือหลงทางเราจะกลับมาทบทวนค้นหา คำตอบในคู่มือฉบับนี้ แล้วยึดถือปฏิบัติให้ถูกต้องโดยเร็ว เนื้อหาในคู่มือประกอบด้วยสองส่วนหลักคือ ตัวตนคนไทยฮีโน่ และ การทำงานสไตล์ไทยฮีโน่ ซึ่งระบุคุณสมบัติที่ต้องมีของคนไทยฮีโน่ และกำหนดวิถีการทำงานแบบไทยฮีโน่ เพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จในการเป็นองค์กรที่แข็งแกร่ง เป็นปึกแผ่นเคียงคู่สังคมไทยตลอดไป

     เรามี "ความภูมิใจในความเป็นไทยฮีโน่" ด้วยเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในสไตล์ของเรา

Man Style Working Style

 1. เป็นคนคิด และทำอย่างมีหลักการ
 2. มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 3. มีสำนึกของการมีส่วนร่วม
 4. อยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียง

 1. คำนึงถึง "ลูกค้า" เป็นอันดับแรกเสมอ
 2. เน้นการทำงานเป็นทีม
 3. ปรับ เปลี่ยน สู่สิ่งที่ดีกว่าเสมอ
 4. อนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
 รายละเอียด   รายละเอียด 
 • หน้าหลัก
 • ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • วิสัยทัศน์
 • ธุรกิจของเรา
 •  
 • วารสาร
 • Thai Hino Style
 • ผลิตภัณฑ์รถบรรทุก
 • ร่วมงานกับเรา

 • ประวัติบริษัท
 • ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วน
 • ตำแหน่งงานว่าง
 • คณะผู้บริหาร
 •  
 • สมัครงาน
 • รางวัลและมาตรฐานสากล
 •  
 • เงินเดือนและสวัสดิการ
 • สาขา
 •