หน้าหลัก > รู้จักฮีโน่ > ประวัติบริษัท
 
 • พ.ศ. 2507 บริษัท ไทยฮีโน่ อินดัสตรี จำกัด จดทะเบียน 10 ล้านบาท และก่อตั้งโรงงานแห่งแรก ที่สำโรง
 • พ.ศ. 2533 เปิดโรงงานบางพลี อย่างเป็นทางการ
 • พ.ศ. 2537 นำรถบรรทุกรุ่นใหม่ มาตรฐานยูโร 1 ออกสู่ตลาด
 • พ.ศ. 2539 ได้รับประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรมระดับสากล ISO 9002 (โรงงานสำโรง) นอกจากนี้ยังนำรถบรรทุกรุ่นใหม่ มาตรฐานยูโร 2 ออกสู่ตลาด
 • พ.ศ. 2540 รวมกิจการระหว่าง บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส เซลส์ จำกัด กับบริษัท ไทยฮีโน่อุตสาหกรรม จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด"
 • พ.ศ. 2541 ได้รับประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับสากล ISO 14001 (โรงงานสำโรง และ โรงงานบางพลี)
 • ในปี พ.ศ. 2542 ได้รับประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรมระดับสากล QS 9000 (โรงงานสำโรง และโรงงานบางพลี)
 • พ.ศ. 2543 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนด้วยทุน 2,000 ล้านบาท บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขายรถบรรทุก ชิ้นส่วนรถยนต์และ ให้บริการหลังการขาย
 • พ.ศ. 2544 เปิดโรงงานที่ 3 บางปะกง อย่างเป็นทางการ และทำการเพิ่มทุน 2,500 ล้านบาท
 • หน้าหลัก
 • ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • วิสัยทัศน์
 • ธุรกิจของเรา
 •  
 • วารสาร
 • Thai Hino Style
 • ผลิตภัณฑ์รถบรรทุก
 • ร่วมงานกับเรา

 • ประวัติบริษัท
 • ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วน
 • ตำแหน่งงานว่าง
 • คณะผู้บริหาร
 •  
 • สมัครงาน
 • รางวัลและมาตรฐานสากล
 •  
 • เงินเดือนและสวัสดิการ
 • สาขา
 •