หน้าหลัก > รู้จักฮีโน่ > วิสัยทัศน์     การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม และเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทั้งของประเทศไทยและของโลก เป็นสิ่งที่ฮีโน่ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เราจึงสรรค์สร้างแนวนโยบาย "ฮีโน่ วิสัยทัศน์ ศตวรรษที่ 21" จากปรัชญาที่ว่า "เราจะทุ่มเทพัฒนา เพื่อความเจริญก้าวหน้าของสังคมไทยและสังคมโลก" โดยเรามุ่งหวังที่จะเห็นอนาคต เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเฉกเช่นเดียวกับการที่ฮีโน่ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ระบบความปลอดภัย และการจัดจำหน่ายอย่างมีระบบ เพื่อบรรลุสู่ความมุ่งมั่นที่จะ ก้าวไปข้างหน้าสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ความห่วงใยในสิ่งแวดล้อมโลก และไม่ว่าอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด เราพร้อมจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีประสิทธิภาพ สูงสุดเคียงคู่คุณ และสังคมตลอดไป     "เรามุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในประเทศไทยที่มีความมั่งคงเป็นปึกแผ่น ดำเนินธุรกิจโดยประสานผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ลูกค้า หุ้นส่วน ทางธุรกิจ พนักงาน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ภายใต้การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นแบบอย่างที่ดีเคียงคู่สังคมไทยตลอดไป"

 1. เป็นผู้นำในด้านการผลิตรถบรรทุกฮีโน่ เป็นโรงงานตัวอย่างของโรงงานฮีโน่ทั่วโลก
 2. เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนโตโยต้าอันดับหนึ่งในประเทศไทย
 3. เป็นองค์กรตัวอย่างในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
 • หน้าหลัก
 • ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • วิสัยทัศน์
 • ธุรกิจของเรา
 •  
 • วารสาร
 • Thai Hino Style
 • ผลิตภัณฑ์รถบรรทุก
 • ร่วมงานกับเรา

 • ประวัติบริษัท
 • ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วน
 • ตำแหน่งงานว่าง
 • คณะผู้บริหาร
 •  
 • สมัครงาน
 • รางวัลและมาตรฐานสากล
 •  
 • เงินเดือนและสวัสดิการ
 • สาขา
 •