0 HINO HINO

ร่วมงานกับเรา

สมัครงาน

ร่วมงานกับเรา


Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

สมัครงาน

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน กับ ฮีโน่ หนึ่งในผู้ผลิตและพัฒนา รถบรรทุก และผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ชั้นนำของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดเพื่อลูกค้า ด้วยระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ผ่านเทคโนโลยีในการผลิตขั้นสูง จากการดำเนินกิจการในประเทศไทยมากกว่า 60 ปี

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

img-S0015

สวัสดิการพนักงาน

ที่ ฮีโน่ฯ เราให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกระดับ ด้วยการจัดสรรสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ ที่ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของพนักงาน และครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น เช่น ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน และครอบครัว เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือค่าอาหาร และการเดินทาง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กิจกรรมวันครอบครัว การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ และทักษะ ฯลฯ โดยเราเชื่อมั่นว่า "พนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอยู่ที่ดี ย่อมส่งผลดีต่อกระบวนการผลิต คุณภาพของสินค้า และบริการ"

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Drag View Close play
0%